Integratie van Meditatie

De doelstelling van Modern Monk is integratie van meditatie. Dit betekent zowel integratie van de verschillende vormen van meditatie in één programma, als integratie van meditatie in het leven van mensen die erin geïnteresseerd zijn. Zowel thuis als op de werkvloer.

Integratie van meditatie houdt voor Modern Monk in dat er regelmatig gemediteerd wordt. De frequentie en tijdsduur is afhankelijk van de mate waarin iemand reeds bekend is met meditatie. Echter zal je er bij dagelijkse beoefening al snel vertrouwd mee raken, daarnaast zal het resultaat van meditatie spoedig merkbaar worden. Meditatie integreert het bewustzijn en het onderbewustzijn. Zodra je meer bewust van je onderbewustzijn bent, heb je meer inzicht in gevoelens en gedachten. Je leert welke gevoelens en gedachten van jou afkomstig zijn, welke van je ouders of familie en welke van de maatschappij. Na verloop van tijd zul je betere beslissingen kunnen nemen, alsmede helderder en bewuster leven.

Verschillende meditatievormen kunnen tegelijk beoefend worden. Hierbij bepaalt het onderbewustzijn van de beoefenaar, tijdens de meditatie, op welke vorm de nadruk wordt gelegd. Het is van belang zich te laten leiden door het onderbewustzijn, deze geeft heel goed aan wat er aan de hand is en welke knelpunten als eerste aangepakt en opgelost moeten worden. Het is de kunst hier goed naar te (leren) luisteren.