Regressie & Reïncarnatietherapie

Beste cliënt,

Vanaf heden neem ik voor onbepaalde tijd geen sessies meer aan.

Hartelijke groet,

Maurits

Regressietherapie is een behandelmethode die uit de praktijk geboren is. Cliënten van verschillende psychiaters kwamen met herinneringen aan vorige levens. Een aantal van deze psychiaters hebben de cliënt hierin gevolgd en ontdekt dat er grote therapeutische waarde verscholen ligt in het werken met vorige levens. De afgelopen 40 jaar zijn veel sessies gedocumenteerd en technieken ontwikkeld die in de loop der tijd tot goede resultaten hebben geleid. Het is overigens niet van belang om in Reïncarnatie en vorige levens te geloven om een positief resultaat te behalen met regressietherapie.

Tijdens een regressietherapie sessie focus je je aandacht op een actueel probleem, hierdoor onstaat een staat van trance. In deze staat ben je half bewust en half onbewust, herinneringen die op dit moment te heftig zijn om aan te gaan zullen vanuit deze staat niet opkomen. Modern Monk werkt niet met hypnose, uit de praktijk blijkt dat de trance toestand voldoende mogelijkheid biedt om (traumatische) ervaringen uit het verleden goed door te werken. Het is niet altijd nodig om ervaringen uit vorige levens door te werken, je negatieve ervaringen uit dit leven verwerken is een belangrijk onderdeel van de sessie. Tijdens de behandeling blijf je in constant verbaal en non-verbaal contact met de therapeut. Een sessie duurt ongeveer 2-3 uur.

Technieken

Tijdens een regressietherapie sessie zijn de voornaamste episoden regressie, personificatie en energiewerk. De combinatie van deze methoden maakt mogelijk dat ervaringen op ziels-, emotioneel-, lichamelijk- én mentaal niveau worden verwerkt.

De sessies kunnen (traumatische) ervaringen uit het verleden losmaken, dit kan heftig zijn en is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. Door middel van bovenstaande technieken en andere methoden word je door de therapeut begeleid in het verwerken van deze ervaringen.

Regressie

Onverwerkte ervaringen kunnen nog altijd actueel zijn, vaak zijn de emoties die bij een traumatische ervaring horen niet goed doorleefd en gevoeld. Deze gevoelens kunnen weggestopt zijn of er was sprake van dissociatie. Tijdens de sessie wordt ervoor gezorgd dat je de ervaring opnieuw kunt meemaken en ditmaal kan verwerken, zodat het gedissocieerde bewustzijn terug naar het lichaam keert.

Personificatie

In een staat van trance is het mogelijk gebleken om contact te maken met het bewustzijn van de energieën die zich om ons heen bevinden. De techniek waarin dit in een regressiesessie wordt toegepast is personificatie. Op een voor jou prettige plek worden de personen achter de energie uitgenodigd en kan uitgewerkt worden wat er speelt. Het maakt niet uit of er nog een lichaam aan deze energie vastzit, er kan contact gemaakt worden met de ziel via de energie die hier nog aanwezig is. Deze methode is zeer effectief in het uitwerken van problemen.

Energiewerk

Een mens draagt veel energie van andere mensen bij zich. Indien dit negatieve energie is, zal dit een negatieve uitwerking hebben op degene die het bij zich draagt. Tevens is er ook geen oplossing voor, want degene van wie het is kan er niets mee. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen energie bij zich heeft, zodat negatieve energie verwerkt kan worden en daardoor omgezet wordt in positieve energie. Tijdens de sessie wordt vreemde energie losgelaten en krijg je je eigen energie die bij anderen zit weer terug.

Obsessieve energie

De meesten van ons weten dat energie van mensen vaak gemengd is met energie van andere mensen. Uit de praktijk blijkt dat deze energie ook vermengd kan zijn met eigen energie van je vorige levens, die nog steeds doorwerken. Bijvoorbeeld in het geval van traumatisch sterven. Daarnaast kan er vreemde, niet-eigen energie aangehaakt zijn, die - zonder dat de ontvanger het door heeft - een storende werking op diens leven uitoefent. Bijvoorbeeld energie van iemand die plots overlijdt in een verkeersongeluk of onder zware verdoving in een ziekenhuisbed. Vaak beseft diegene niet dat hij gestorven is, verkeert in een wazige toestand en haakt zonder het te weten aan bij een levend iemand met eenzelfde gemoedstoestand. Tijdens de sessie wordt gewerkt met deze energie en ervoor gezorgd dat deze op de plaats komt waar hij hoort.