Onderzoek Dwanggedachten


Aanleiding

In het verleden werd mijn aandacht regelmatig opgeslokt door gewelddadige beelden. Er kwam een bepaalde alertheid naar boven en mijn lichaam ging in vechtmodus. Nadat ik in aanraking ben gekomen met regressietherapie werden de beelden rustiger en minder frequent.

Als ik op dit moment mijn aandacht richt op deze herinneringen zijn de beelden nog steeds aanwezig, maar ze komen niet meer als vanzelf uit mijn onderbewuste naar boven. Regressietherapie en de verwerking van ervaringen van de overactieve energetische delen die ik bij me droeg, hebben ertoe geleid dat ik volledige controle heb over de gewelddadige beelden die ik voorheen voor me zag.

Belangrijk voor dit proces is dat inzichtelijk geworden is, wat de oorsprong was van mijn dwanggedachten. Uiteindelijk bleken deze voor een groot deel bij mij te horen, maar er waren ook delen aanwezig die niet bij mij hoorden. Kenmerkend bij de beschrijving van het psychiatrische ziektebeeld Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS) of dwangstoornis is dat dwanggedachten en dwanghandelingen zich van binnen uit op lijken te dringen, maar niet overeenkomen met het verlangen van patiënten. ‘Dit hoort niet bij mij’: een ik-vreemd of ego-dystoon verschijnsel (Psychiatrie, van Deth, 2013, p. 172).


Mogelijkheden

De technieken van Transpersoonlijke Regressietherapie bieden de mogelijkheid erachter te komen of opgedrongen dwanggedachten en dwanghandelingen inderdaad volledig ego-dystoon zijn of voor een deel (transpersoonlijk) bij de cliënt horen. In beide gevallen kan met behulp van Tasso methoden de confrontatie met deze delen aangaan worden, om ze te integreren of te weren, zodat klachten verlicht kunnen worden.

In de beschreven periode had ik tevens last van depressie en negatief zelfbeeld. Door middel van Sjamanistische meditatie, cognitieve (Rationeel Emotieve, RET) therapie en gedragstherapie (exposure in vivo) ben ik van deze klachten afgekomen. Regressietherapie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verhelpen van ook deze klachten, die vaak tegelijk met dwanggedachten voorkomen.


Onderzoek

In het kader van mijn afstudeerscriptie Regressie & Reïncarnatietherapie bij het Tasso Instituut ben ik op zoek naar cliënten die last hebben van dwanggedachten, al dan niet gecombineerd met dwanghandelingen of tics.

Dit onderzoek volgt op het 'Onderzoek reïncarnatietherapie bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette', onderdeel van het proefschrift van Dr. Ronald van der Maesen uit 2006, waarin positieve resultaten zijn behaald met regressie- en reïncarnatietherapie bij clienten met Gilles de la Tourette Syndroom (GTS).

Alle cliënten - of ouders van cliënten, in het geval van kinderen – in zijn onderzoek waren van mening dat reïncarnatietherapie aan alle GTS patiënten kan worden aangeraden. Daarnaast zijn de volgende satisfactiescores behaald (volgens de Likert vijfpuntsschaal, waarbij de maximaal haalbare score 5 en de minst gunstige score 1 is):

(van der Maesen, 2006, p. 203). Klik hier om het proefschrift te lezen (bijlage B).


Deelname

Als je deel wilt nemen aan het onderzoek, vul dan onderstaande vragenlijst volledig in (klik op de afbeelding hieronder). Gelieve het informed consent formulier formulier uit te printen en te ondertekenen. Aan het einde van de vragenlijst bestaat er de mogelijkheid om (een foto van) het ondertekende document te uploaden. Indien je jonger bent dan 18 jaar, verzoeken we je het toestemming ouders document door je (beide) ouders te laten ondertekenen en te uploaden. De formulieren kunnen ook per e-mail verzonden worden.

DOWNLOAD hier het informed consent formulier
DOWNLOAD hier het toestemming ouders formulier

Na afronding van de vragenlijst ontvang je een e-mail met de volgende stappen. Aan het einde van het onderzoek vragen we je de vragenlijst nog één maal in te vullen. Bij deelname aan het onderzoek geldt voor de sessies een gereduceerd tarief, zie tarieven voor meer informatie.


Klik op onderstaande afbeelding om het onderzoek te starten